USŁUGI

O firmie

Firma MARGINALIA Pracownia Edytorska istnieje od 2011 roku.

Z założenia świadczy kompleksową obsługę firm zlecających (wydawnictw, instytucji) w zakresie całego procesu wydawniczego – od otrzymania tekstu autorskiego poprzez opracowanie redakcyjne, korektę językową, projekt typograficzny publikacji, projekt graficzny okładki i stron tytułowych, skład, kończąc na dostarczeniu wydrukowanych, oprawionych, zapakowanych egzemplarzy książek. Współpraca może dotyczyć zarówno wszystkich ww. etapów, jak
i poszczególnych czynności (np. tylko opracowanie redakcyjne tekstu lub tylko skład opracowanego wcześniej tekstu, albo wyłącznie projekt i wykonanie okładki).

Przedsięwzięcie bazuje na moim piętnastoletnim doświadczeniu pracy w wydawnictwie, gdzie pracowałam jako redaktor prowadzący.
Potwierdzeniem stanu wiedzy i znajomości warsztatu redakcyjnego jest ukończenie w 2007 roku kursu redakcji merytorycznej – prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek – z oceną celującą.

W moim „redakcyjnym dorobku” znajduje się kilkadziesiąt tytułów. Dominują wśród nich publikacje z dziedziny prawa, ale opracowywałam również teksty z następujących dziedzin: pedagogika, dziennikarstwo, nowe media, ekonomia, historia, politologia, medycyna oraz beletrystyka. Poniżej zamieszczam wykaz redagowanych publikacji.
Dbając o poprawność językową, bazuję na najnowszych wydaniach słowników PWN oraz ustaleniach Rady Języka Polskiego działającej przy Polskiej Akademii Nauk.

Gwarantuję rzetelność, terminowość i uczciwość w wykonywaniu podjętego zlecenia.

Zapraszam do współpracy,

Małgorzata Baranowska

© 2012 Marginalia - Pracownia Edytorska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: agencjacumulus.pl